COVID-19

 

La COVID-19 pot afectar diferents sistemes: el sistema respiratori, el sistema circulatori, el sistema digestiu i el sistema nerviós central. En alguns casos el virus pot afectar directament al cervell i causar dificultats cognitives, conductuals i emocionals que necessitin rehabilitació neuropsicològica.


A qui s'adreça?

A persones de totes les edats que hagin patit la COVID-19 i que presentin fatiga, dificultats cognitives (problemes de memòria, atenció, concentració, funcions executives, velocitat de processament de la informació, etc.), emocionals o conductuals.


Com treballem?

A partir de l’exploració neuropsicològica i de l’entrevista inicial, elaborem un programa de rehabilitació personalitzat centrat en la intervenció de les funcions cognitives afectades, potenciant les habilitats cognitives preservades i fomentant l’ús de tècniques compensatòries per promoure un millor funcionament en les diferents situacions del dia a dia.
Treballem tant els aspectes cognitius com conductuals, i oferim suport psicològic.
 


Oferim la possibilitat de realitzar les sessions de manera presencial o telemàtica.