Envelliment sa

 

A qui s’adreça?

A persones majors sense afectació cognitiva, però que vulguin exercitar i potenciar l’activitat mental amb l’objectiu d’aconseguir un envelliment exitós.


Com treballem?

Donem a conèixer com funciona el nostre cervell per comprendre el procés d’envelliment sa i poder-nos-hi adaptar.

Dins del programa d’intervenció fomentem la dieta saludable, l’exercici físic, la participació social i la implicació en noves activitats cognitivament estimulants. També treballem els diferents dominis cognitius (atenció, concentració, memòria, llenguatge, funcions executives, etc.) per mantenir i potenciar l’activitat mental. Al mateix temps ensenyem estratègies per millorar el funcionament en la vida quotidiana.

El nostre objectiu és contribuir al benestar en aquesta etapa de la vida.