Exploracions neuropsicològiques

 

L’avaluació neuropsicològica permet identificar, descriure i quantificar les alteracions i les habilitats preservades del pacient, i la seva repercussió en el seu funcionament diari, amb l’objectiu de fer un diagnòstic i una orientació terapèutica.Quins tipus d’exploracions neuropsicològiques oferim?
 

 • Valoració neuropsicològica general o específica
 • Valoració neuropsicològica pre i post tractament mèdic/quirúrgic
 • Valoració neuropsicològica per tractament de neurorehabilitació cognitiva
 • Informes pericials neuropsicològics


Què inclouen les valoracions neuropsicològiques? 
 
 • Entrevista clínica amb el pacient i el familiar
 • Valoració dels següents àmbits:
  • Funcions cognitives: orientació, atenció, llenguatge, memòria, funcions executives (memòria de treball, flexibilitat mental, planificació, presa de decisions, resolució de problemes), pràxies, capacitats visoespacials i visoperceptives.
  • Esfera conductual: agressivitat, irritabilitat, impulsivitat, desinhibició, manca de control d’impulsos, apatia, falta d’iniciativa, etc.
  • Esfera emocional: ansietat, pèrdua d’autoestima i depressió.
  • Funcionament en les activitats de la vida diària.
 • Diagnòstic
 • Orientació terapèutica